Styrdokument

Räddningstjänsten styrs av olika dokument och lagar. Vi börjar med att göra en riskanalys som vi utgår från när vi tar fram ett handlingsprogram. Slutligen skapas en verksamhetsplan för året som bygger på handlingsprogrammet. Nedan kan du läsa våra senaste dokument.