Företag & organisation

På de här sidorna kan du läsa om vilka skyldigheter fastighetsägare och verksamhetsutövare har gällande brandskydd. Du hittar även olika olycksundersökning och Insatsutvärdering. Här har vi även information om tillsyn och du kan söka tillstånd för explosiva eller brandfarliga varor.