Krisberedskap

Vi lever i ett allt mer komplext samhälle där tekniska försörjnings-system, transporter och dataöverföring är en förutsättning för att vår vardag ska fungera normalt.

Med komplexiteten följer också en ökad sårbarhet där ett brett spektra av händelser kan hota samhällets försörjningssystem och funktioner. Sådana händelser kan vara översvämningar, stora skogsbränder, pandemier, flyktingströmar, terror- eller krigshandlingar. Målsättningen med samhällets krisberedskap och civila försvar är att försöka upprätthålla samhällsviktiga funktioner även under kris eller krig.

Foto: Melker Dahlstrand, MSB

Vad är en kris?

Hur arbetar kommunerna förbyggande mot kris?

Krisledning