Eldning utomhus

Vid eldning utomhus bär du ansvaret att det sker på ett säkert sätt. Eldning ska vara noggrant planerat, förberett och genomtänkt. Det är viktigt att du håller uppsikt över elden och att du har möjlighet att släcka elden.

Vilket ansvar har jag när jag eldar utomhus?

När är det olämpligt att elda?

Vad är eldningsförbud?

Behöver jag anmäla om jag ska elda en större brasa?

Vad ska jag tänka på när jag eldar utomhus?

Hur släcker jag elden på rätt sätt?

Fler tips och råd