Eldning utomhus - Elda inte trädgårdsavfall

Sedan den 1 januari 2024 gäller en ny lagstiftning i avfallsförordningen som innebär att trädgårdsavfall ska lämnas till återvinningscentralen eller komposteras. Tidigare var det, i vissa fall, tillåtet att elda trädgårdsavfall på den egna tomten men det är det inte längre.

Du kan ta hand om ditt trädgårdsavfall på flera sätt. Antingen så komposterar du avfallet i din trädgård eller så lämnar du det till återvinningscentralen.

Här kan du läsa och få svar på de vanligaste frågorna kopplade till att det inte är tillåtet att elda trädgårdsavfall som miljö östra Skaraborg har tagit fram. FAQ om att inte elda trädgårdsavfall (miljoskaraborg.se)

Uppdatering av lokala avfallsföreskrifter

Kommunerna kommer att uppdatera sina lokala avfallsföreskrifter med rätt information, eftersom paragraf 64 om eldning inte längre är aktuell.

Påsk- eller valborgsmässobrasa?

Planerar du en påsk- eller valborgsmässobrasa finns det goda möjligheter att få dispens. Du skickar din dispensansökan till miljöansvarig enhet i din kommun.

Tänk på! Om du får dispens för att elda är det viktigt att röken inte orsakar olägenheter för människors hälsa.

Du kan även behöva tillstånd från polismyndigheten om du ska elda en påsk- eller valborgsmässobrasa på offentlig plats.

Eldning behöver inte anmälas till räddningstjänsten.