Om webbplatsen

Syftet med webbplatsen är att ge Räddningstjänsten Skaraborg en möjlighet att nå ut med information till allmänheten om vår verksamhet.

Vi har ett krav på oss i Lag om skydd mot olyckor att hjälpa den enskilde med information och rådgivning för att den enskilde ska kunna uppfylla de krav som åligger denne i lagstiftningen. Hemsidan är en del för räddningstjänstjänsten att göra detta.

Bilder

Tillgänglighet

Skriva ut sidor

Synpunkter och felanmälan

Cookies

Webbläsare