Utbildning

I syfte att stärka personers förmåga att förebygga brand och agera i händelse av olyckor bedriver vi utbildningsverksamhet. I första hand prioriterar vi informations- och utbildningsaktiviteter riktade mot barn och ungdomar, nyanlända samt mot anställd personal i våra medlemskommuner.
I mån av tid kan vi också ta emot studiebesök eller medverka vid evenemang som har ett tydligt säkerhetsbudskap.
Vi bedriver även övningsfältet i Hasslum, ett av Sveriges största övningsfält, som ligger i utkanten av Skövde. Här finns möjlighet att genomföra allt från stora insatsövningar till mindre utbildningar.