Övningsfältet Hasslum

Övningsfält Hasslum, före detta Räddningsverkets/MSBs utbildningsanläggning, ligger i utkanten av Skövde. Övningsfältet är ett av Sveriges största. Fältets anläggningar ger möjlighet att öva under realistiska former.

Vi tar emot era önskemål, anpassar efter era behov och presenterar en färdig produkt. Fältet och lokalerna ger stora möjligheter och passar lika bra för den stora insatsövningen som den mindre utbildningen. 

På Hasslum finns bland annat möjlighet att öva

  • Varm rökdykning
  • Kall rökdykning
  • Räddningsfrånkoppling
  • Arbete på hög höjd
  • Rasmassor
  • Tung räddning
  • Flygplan/helikopter
  • Motorspruta

 
Utöver att öva i övningsobjekt ger fältet även möjlighet till övningar med trafikolyckor, terrängkörning med 4 och 6 hjuling, vatten/is livräddning, körövning för tunga fordon, djurlivräddning, motorsåg och gallerbursystem för kall rökdykning.

Hitta till Hasslum 

Adress
Räddningsvägen 25
541 38 Skövde