Viktigt meddelande/VMA

Det nationella varnings- och informationssystemet "Viktigt meddelande till allmänheten/VMA" eller "Hesa Fredrik" som det kallas i folkmun används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser.

Du kan uppmärksammas om VMA på flera olika sätt. Dels genom fasta signalanordningar som kan finnas på orten där du bor, men också via radio och TV, genom talmeddelande till fast telefoni eller genom sms-meddelande till mobiler.

Hur låter signalen?

När provas signalen?

Vad ska jag göra om jag hör signalen?

Vart finns signalanordningarna?

Kan varningar skickas ut på flera sätt?

Vart kan jag söka mer information under en kris?