Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter regleras i Dataskyddsförordningen som började gälla den 25 maj 2018 och ersatte den tidigare personuppgiftslagen, PuL. På den här sidan kan du läsa hur räddningstjänsten behandlar dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen (GDPR) syftar till att hindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen, DSF eller annan lag.

Allmänna handlingar

Hur har vi fått in dina personuppgifter

Vad är en personuppgift?

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig

Varför behandlar vi dina personuppgifter (ändamål)?

Varför får vi behandla dina personuppgifter (laglig grund)?

Föreliggande grunder för hantering av peronuppgifter

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Tredje land

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av räddningstjänsten

Ytterligare behandling

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Lämna inte ut känslig information via telefon eller e-post

Om du använder sociala medier

Läs mer