Så styrs vi

Styrmodellen inom Räddningstjänsten Skaraborg utgår från de krav som ställs i lagstiftning, ex. lag om skydd mot olyckor, på kommuner som genom förbundsordningen är överfört från medlemskommunerna till förbundet.

Förbundsdirektionen är ytterst ansvarig för den verksamhet som organisationen bedriver. I handlingsprogrammet beskriver Direktionen bland annat vision och mål för verksamheten.
Förbundschefen är högst ansvarig tjänsteman och omsätter uppdraget från Direktionen till verksamhet som beskrivs i verksamhetsplanen. De mål som finns i handlingsprogrammet bryts i verksamhetsplanen ner till kortsiktiga verksamhetsmål med tillhörande aktiviteter. Avdelningschefer, och chefer under dessa, ansvarar för att respektive avdelning arbetar mot de verksamhetsmål och genomför de aktiviteter som beskrivits i verksamhetsplanen. Avdelningschefer tar fram avdelningsplaner för sin respektive verksamhet med aktivitetsmål och, vid behov, individmål.

Direktionen för RS, mandatperioden 2023 - 2026

I direktionen sitter 11 ledamöter och 11 ersättare från medlemskommunerna.

Skövde
Ordförande: Johan Ask (S)
Ersättare: Ulrica Johansson (C)

Essunga
Ledamot: Peter Ingvarsson (M)
Ersättare: Peter Andreasson (S)

Grästorp
Ledamot: Robert Fransson (M)
Ersättare: Petter Johansson (S)

Gullspång
Ledamot: Björn Thodenius (M)
Ersättare: Jan Hassel (S)

Hjo
Ledamot: Linnéa Hultmark (C)
Ersättare: Merja Wester (S)

Karlsborg
Ledamot: Torbjörn Colling (M)
Ersättare: Hilkka Eskelinen (S)

Lidköping
Ledamot: Kenneth Svensson (M)
Ersättare: Gustav Edvinsson (S)

Mariestad
Ledamot: Anders Bredelius (M)
Ersättare: Nils Farken (S)

Tibro
Ledamot: Jan Hanna (S)
Ersättare: Mikael Faleke (M)

Töreboda
Ledamot: Linn Brandström (M)
Ersättare: Karin Arvidsson (S)

Vara
Ledamot: Lars Gezelius (M)
Ersättare: Åsa Olsson (S) 

Sammanträdestider 2024

29 februari kl 08:30-11:30

25 april kl 08:30-11:30

13 juni kl 08:30-11:30

26 september kl 08:30-11:30

12 december kl 08:30-11:30