Tillstånd explosiv vara

Vid förvaring och hantering av explosiva varor behöver den som ansvarar för hanteringen vidta särskilda försiktighetsåtgärder mot brand och explosion.

Den som ansvarar för hanteringen behöver också se till att obehöriga inte kommer åt de explosiva varorna. Det finns därför krav på att den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor också ska ha tillstånd för detta.

Vem prövar frågor om tillstånd för explosiva varor?

Ansök om tillstånd explosiv vara

Taxor för tillståndsprövning

Anmälan om föreståndare och deltagare i verksamheten

Särskild bestämmelse

Frister för tillsyn och tillstånd

Vill du läsa mer om explosiva varor?