Brandskydd för särskilt riskutsatta

Det finns ett stort utbud av åtgärder för att förstärka brandskyddet hos en riskutsatt person. Vilken åtgärd som passar bäst måste bedömas individuellt.

Ofta har personen redan fått hjälpmedel som ska underlätta i vardagen, men det är inte alltid dessa funktioner underlättar vid brand. Det kan i vissa fall vara så att de istället motverkar en brandskyddsåtgärd.

Aktuell forskning visar att de flesta bränder som leder till allvarliga konsekvenser eller död sker i boendemiljö. Forskningen visar också att äldre, ensamma, rökare och socialt utsatta personer samt funktionsnedsatta, löper en ökad risk att skadas allvarligt eller dö till följd av brand.
Som en följd av det och att allt fler äldre och personer med olika funktionsnedsättningar bor i ordinärt boende, arbetar räddningstjänsten i ökad utsträckning med individanpassat brandskydd, IAB.
Andelen personer över 80 år förväntas öka med 50 % mellan 2019 och 2029. För att hantera denna ökning gör samhället, genom Socialdepartementet, en medveten omställning som innebär att allt fler vårdas i det egna hemmet.

Brukare med kommunala insatser i eget boende

Särskilt riskutsatta vid en bostadsbrand är de personer som har svårt att uppfatta eller hantera en brand eller som har svårt att utrymma på egen hand. En stor andel av dessa personer har någon form av stöd från kommunen till vardags i sitt eget boende. Behovet av ett anpassat och stärkt brandskydd är stort för dessa. Det otydliga stödet i lagen om vem som ansvarar för brandskyddet skapar olikheter i kommunens arbete.
Kommunen har en möjlighet att hjälpa till en tryggare boendemiljö genom socialtjänstlagen. Med hjälp av information som finns på raddsamvg.com finns stora möjligheter för kommunen att förbättra brandskyddet i hemmet för brukare med kommunala insatser i eget boende.

Hur är det att vara särskilt riskutsatt? 

Vem räknas som särskilt riskutsatt?

Utförlig checklista - Brandrisker i hemmet

Åtgärdskatalogen

Vill du läsa mer?