Avgifter och intervaller för sotning och brandskyddskontroll

Avgiften för sotning och brandskyddskontroll är beslutade av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun och varierar mellan kommunerna beroende på bebyggelsestruktur och avstånd. Beslut om årlig uppräkning av avgifterna är delegerat till Direktionen för Räddningstjänsten Skaraborg. 

Taxorna är konstruerade på ett liknande sätt men det skiljer i benämningar mellan Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, Mariestad, Töreboda och Gullspång respektive kommunerna Lidköping, Essunga, Grästorp och Vara.

Taxekonstruktion för Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, Mariestad, Töreboda och Gullspång

Taxorna är förenklade för småhus och utgörs generellt av en grundavgift som kompletteras med en rengöringsavgift eller kontrollavgift, beroende på om det är sotning eller brandskyddskontroll det handlar om. Rengöring- eller kontrollavgiften utgår för första objekt samt varje tillkommande objekt. Alla taxor är exklusive moms, vilket innebär att 25 % moms tillkommer på fakturan. 

Ex: Sotning i en villa med en eldstad: Grundavgift för småhus + rengöringsavgift för småhus (första objekt). Finns det fler eldstäder i villan tillkommer en rengöringsavgift för småhus (tillkommande objekt) för varje tillkommande eldstad. 

Taxekonstruktion för Lidköping, Essunga, Grästorp och Vara

Taxorna är förenklade för småhus och utgörs generellt av en fast grundavgift som kompletteras med en rengörings- eller kontrollavgift för sotning eller kontroll, beroende på om det är sotning eller brandskyddskontroll det handlar om. Sotnings- eller kontrollavgiften utgår för första objekt samt varje tillkommande objekt som är ansluten till samma skorsten eller till annan skorsten. Taxor för brandskyddskontroll är exklusive moms och ingen moms tillkommer då det handlar om myndighetsutövning som utförs av räddningstjänsten. Taxor för sotning redovisas både exklusive moms och inklusive moms. 

Ex: Sotning i en villa med en eldstad: Fast grundavgift + avgift för sotning av första eldstad med tillhörande rökkanal. Finns det fler eldstäder i villa tillkommer en avgift för sotning av varje tillkommande eldstad. 

Taxor för Lidköping, Essunga, Grästorp och Vara

Taxor för Skövde

Taxor för Hjo, Tibro och Karlsborg

Taxor för Mariestad, Töreboda och Gullspång

Intervall för brandskyddskontroll

Intervall sotning