Fakturor från Räddningstjänsten Skaraborg

Räddningstjänsten bedriver olika typer av verksamhet, som medför en kostnad för den enskilde, ex. myndighetsutövning som tillsyn, tillståndshantering och brandskyddskontroll. Betalning för detta sker genom faktura och fakturor skickas elektroniskt eller som pappersfaktura.

E-faktura för privatpersoner

Som privatperson kan du ta emot och betala dina fakturor till Räddningstjänsten Skaraborg genom att använda elektronisk faktura. Du förenklar din vardagsekonomi och slipper räkningarna i brevlådan. Tjänsten är kostnadsfri. Du anmäler i din internetbank att du vill ha elektronisk faktura från Räddningstjänsten Skaraborg. 

Så här fungerar det:

  • I internetbanken, hos den bank du använder, anmäler du dig till de företag du vill ha elektronisk faktura från.
  • När du sedan får fakturan får du ett meddelande i din internetbank. Alla uppgifter såsom OCR-nummer, belopp och förfallodag finns redan registrerade i fakturan. Du anger bara vilket konto du vill betala från och signerar som vanligt.
  • När din elektroniska faktura är betald lagras den i din internetbank.

E-faktura till företag, myndigheter och övriga organisationer.

Vi skickar fakturor via PEPPOL nätverket. Fakturor skickas i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0.

Obetalda fakturor

Om fakturan ej är betald efter förfallodatum skickar Räddningstjänsten Skaraborg ärendet till Visma collector som sköter kravhantering. Alla avgifter som tas ut följer gällande Ränte- och inkassolag. Dessa steg sker:

  • Påminnelsefaktura skickas ut till dig med en påminnelseavgift på 60 kr samt dröjsmålsränta (Riksbankens referensränta + 8 %).
  • Tolv dagar efter utebliven betalning av påminnelsefakturan skickas ett inkassokrav med en inkassoavgift på 180 kr.
  • Tolv dagar efter utebliven betalning av inkassokravet görs en solvenskontroll för att se om ärendet kan gå vidare till Kronofogdemyndigheten eller om skuldbördan är för stor. Om ärendet inte skickas till Kronofogdemyndigheten för utmätning så läggs ärendet över på långtidsbevakning.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor angående en faktura ska du kontakta Räddningstjänsten Skaraborg. Telefonnummer hittar du på fakturan. 

Om fakturan har kommit bort eller om du har frågor som rör inbetalningar, autogiro, e-faktura, krav med mera är du välkommen att kontakta Räddningstjänsten Skaraborg, 010 173 63 00.