en eldstad

Elda säkert i din eldstad

Nu börjar det bli kallt ute och med det ökar användningen av eldstäder med de risker detta innebär. Det är viktigt att din eldstad sotas och kontrolleras regelbundet, hur ofta beror på hur mycket den används.

En eldstad ska inte eldas för hårt då kan det bli för varmt i skorstenen, vilket ökar risken för brand. Använd inte för mycket ved och elda inte för länge, elda maximalt tre kilo ved per timme och låt kaminen svalna lika länge som du eldat innan du tänder igen. Har du eldat i fyra timmar, låt kaminen vila i fyra timmar. Tänk på att en kamin bara är till för att värma upp rummet den står i, elda inte för att värma hela din bostad. Tänk också på att aska ofta innehåller glödrester, glöden kan finnas kvar i resterna i flera dagar. Töm ut aska i ett kärl av metall med tättslutande lock, som står på icke brännbart underlag.

Checklista för att elda rätt i braskamin

  • Följ alltid eldningsinstruktionerna för just din eldstad.
  • Använd torr ved, då bildas mindre tjära i skorstenen och soteld uppstår inte lika lätt.
  • Elda max tre kilo ved per timme, annars riskerar du överhettning.
  • Låt kaminen svalna lika länge som du eldat i den.
  • Förvara askan i ett icke brännbart kärl med tättslutande lock.