Civilplikt återinförs

Räddningstjänsten Skaraborg ser mycket positivt på regeringens beslut att ge MSB i uppdrag att återaktivera civilplikt inom räddningstjänsten.

Regeringen signalerar tydligt att de skyndsamt vill återinföra civilplikten i Sverige och prioriterar räddningstjänsten utifrån de erfarenheter som bland annat kriget i Ukraina gett. Myndigheten ska redovisa sina slutsatser senast den 1 mars i år.

En viktig del i återaktiveringen kommer vara att möjliggöra den vidareutbildning och övning som krävs för uppdraget. Det kommer krävas erfarenhet, kunskap och inte minst bra plats och miljöer att utbilda och öva de uppgifter som är tänkt att civilpliktiga räddningsmän ska utföra. Skövde och övningsfältet Hasslum har en gång varit en plats där sådan utbildning och övning bedrevs, kanske blir det aktuellt att återaktivera även det utifrån de unika möjligheter vårt övningsfält har?

Länk MSB civilplikt

Fakta: Civilplikt

Civilplikt är den civila motsvarigheten till värnplikt. Inom civilplikten kan man göra lumpen som exempelvis räddningsman, sanerare, kraftledningsreparatör eller flygplatsbrandman. En civilpliktig befattning får inte vara stridande, ordningsuppehållande eller bevakande på något sätt. Det centrala är att se till att viktiga delar av samhället fungerar vid krigsfara och i krig. Sedan 2008 genomförs ingen grundutbildning för civilplikt, men regeringen kan återinföra skyldigheten att göra civilplikt om det finns behov av det.

Källa: Rekryteringsmyndigheten